Kurum içi Videolarla Şirket Çalışanlarını Güncel Tutmak…

Kurum içi video, bir kuruluş içinde kullanılan video içeriğidir. Kurum içi video, genellikle şirket içi eğitimler, işe alım süreçleri, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, işbirliği ve iletişim, liderlik geliştirme ve takım etkinlikleri gibi birçok farklı amaç için kullanılır. Kurum içi videolar, çalışanların güncel tutulması için…