Şirket içi video konferanslar, mesafeleri kısaltıyor!

Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş hayatını da etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. İnsanların, kurumların ve ülkelerin bu bilgilere ve bu değişime kayıtsız kalması mümkün değildir. Değişime ayak uyduramayan toplumların rekabet ortamında bulunabilmeleri imkansızdır. Özellikle teknolojik alanda yaşanan yeni gelişmeler bir anda eski olabilmektedir. Bu sebeple şirketlerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir.

Değişime ayak uydurmak için şüphesiz şirket içi eğitimlerin büyük önemi vardır. Genel olarak şirket içi eğitim verimliliği yükseltmek, çalışanların motive etmek, personelin dikey ilerlemesini sağlayabilmek, işten ve çalışma ortamından kaynaklanan şikayetlerin en aza indirilmesini sağlamak, çalışma ortamına dinamizm sağlamak, yöneticilerin denetim ve görev yüklerini en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim programlarının şirketin tüm çalışanlarına ve birimlerine homojen bir şekilde dağıtılması şirketin genel motivasyonu açısından çok önemli bir husustur. Fakat topluca farklı şehirlerden eğitime çağrılan personeller şirket için büyük külfetler oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik Mediatriple’ın geliştirmiş olduğu canlı video konferans çözümleriyle mesafeler kısalıyor; şirket içi eğitimler artıyor.

Mediatriple canlı video konferans çözümleri hangi faydaları sağlar?


Örnekler üzerinden inceleyelim. Belirli periyotlarda eğitim,çeyrek sunumu,yıl sonu toplantısı ve etkinlikler yapan bir şirketi ele alalım. Genel merkezde, otellerde veya kongre merkezlerinde toplantı yaparak çalışanlarıyla olan etkileşimini arttırmayı daha efektif bir çalışma düzeni yakalamayı hedefler. Bu etkinlikler ne yazık ki şirket için operasyonel ve finansal yönden zorluklara neden olmaktadır. Ayrıca katılımcılar, zamanlarının büyük bir kısmını ulaşım ve konaklamaya ayırmaktadır.

Katılımcıların güvenli bir şekilde girebildikleri canlı video konferansıyla, paradan ve zamandan tasarruf sağlayıp; etkinliklerinizi daha sık ve düzenli hale getirebilirsiniz. Bunun yanında uzak mesafelerdeki çalışanlarınız şirketin diğer personelleriyle aynı toplantıda bir araya gelecek; şirket içi motivasyonu sağlama noktasında doğru bir adım atılmış olacaktır.

Mediatriple’ın geliştirmiş olduğu video konferans sisteminin genel özellikleri nelerdir?

İster web cam üzerinden, ister telefon kamerasıyla isterseniz de profesyonel rejiyle zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde video konferanslarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca soru cevap, anket, dosya paylaşımının yanında anlık olarak ekran paylaşımı ve çizim yapabilirsiniz. 3 kıtada bulunan MT CDN sunucularının da desteğiyle yayınlarınız kesintisiz olarak katılımcılara ulaştırılacaktır.